Informatie over het seizoenseindefeest volgt later.