Update renovatie Sporthal de Heeg

Onlangs ontving het bestuur een voortgangsbericht van afdeling Sociale Zaken, Onderwijs en Sport van Gemeente Maastricht, over de renovatie van Sporthal de Heeg. Het spreekt voor zich dat we zwaar teleurgesteld zijn in deze berichtgeving en er alles aan doen om de toestand waarin de hal verkeert te verbeteren. Hieronder volgt het letterlijke bericht inclusief de bijlage.

Beste gebruiker van sporthal de Heeg,

Hierbij ontvangt u van mij een nieuw voortgangsbericht over de renovatie van sporthal de Heeg.
Er is op dit moment veel gaande in de Roserije dat van invloed is op de besluiten die de gemeente wil nemen rondom sporthal de Heeg. Het gaat dan met name om de knelpunten die door de buurt worden ervaren én de wisseling van de eigenaar van de winkelplint. Ook de haalbaarheidsstudie die door HEVO is uitgevoerd met betrekking tot de renovatie is later opgeleverd dan wij hadden verwacht. Het heeft dan ook enige tijd geduurd voordat ik u iets kon melden. Via deze mail breng ik u op de hoogte van deze laatste ontwikkelingen. Ik stuur u ook de raadsinformatiebrief die de raad over dit onderwerp heeft ontvangen.

Lopende ontwikkelingen
Zoals u in de raadsinformatiebrief kunt lezen heeft het college de raad geadviseerd om de besluitvorming over sporthal de Heeg te koppelen aan de ontwikkelingen die in de rest van het gebied de Roserije spelen én de tweede tranche toekomstbestendige binnensportaccommodaties.
De problemen die vanuit de buurt worden ervaren rondom de Roserije gaan verder dan de verouderde sporthal alleen. Het college en de raad zetten in op één oplossing voor het gehele gebied, waarbij ook nieuwbouw van de sporthal een optie is. De kwaliteit van het centrum van de wijk de Heeg moet centraal staan bij deze ontwikkeling. Dit betekent dat er niet langer gekeken kan worden naar een renovatie van de sporthal voor de sporters en het basisonderwijs an sich. Ook de ontwikkelingen in de buurt moeten een plaats krijgen in dit proces. Daarnaast moet ook de uitkomst van het onderzoek naar de toekomstbestendige binnensportaccommodaties worden betrokken bij de plannen voor de sporthal. Het college zet hiermee in op een gedegen toekomstige invulling van de sportaccommodatie.

Wat betekent dit?
Dit betekent in ieder geval dat er nu geen besluit wordt genomen over de renovatie/vervanging van de sporthal. Eerst moet verder worden onderzocht welke ontwikkeling gewenst is, en zoals eerder gemeld is ook een compleet nieuwe sporthal daarbij een optie. De variantenstudie die door adviesbureau HEVO dit jaar is uitgevoerd, en waarvoor u input heeft geleverd wordt daarbij als basis gebruikt. Over hoe het proces verder gaat verlopen wordt u geïnformeerd nadat de raad zich hierover heeft uitgesproken. Ik kan me voorstellen dat dit besluit teleurstelling oproept, zeker aangezien dit proces al enige tijd loopt. Onze overtuiging is echter dat de aanpak van het centrum als geheel een grotere meerwaarde biedt voor de hele wijk De Heeg, waarbij de sporters uiteraard niet vergeten worden.