Nieuwsbrief 2018 (1)

Nieuws van het bestuur

Een greep uit de onderwerpen waar het bestuur momenteel mee bezig is:

Structuur
Ons voornemen is om een heldere structuur in de vereniging aan te brengen met drie lagen: een beleidsvormende laag (het bestuur), een aansturende laag (de coördinatoren) en een uitvoerende laag (de commissies). Dit begint langzaam vorm te krijgen, maar vooral de poot technische zaken kent nog veel vacante posities. Er wordt met verschillende mensen gesprekken gevoerd om posities binnen de technische commissies op te vullen. Peggy en Lando zullen de komende tijd met enkele teams en trainers de nodige gesprekken voeren ter voorbereiding op het volgende seizoen.

Financiën en beleid
Op financieel en beleidsvlak wordt er gewerkt aan standaardisering van de vrijwilligersvergoedingen en een nieuwe contributieregeling. De nieuwe regeling moet transparanter en eerlijker zijn. Jimmy en Mark zullen zich hierop richten, en ervoor zorgen dat de nieuwe contributieregeling goed aansluit bij de nieuwe statuten en het nieuwe HR, dat tegelijkertijd in de maak is.

Sporthal
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de media heeft de gemeenteraad van Maastricht dinsdag besloten om een bedrag van 2,2 miljoen euro te reserveren voor onze sporthal. Wij als bestuur zijn blij dat de gemeente hiermee het signaal geeft, dat zij ook de problemen met onze sporthal willen aanpakken. Echter, wij willen benadrukken dat er tot op dit moment geen enkel concreet plan openbaar is en met ons besproken is. Ook hebben we, ondanks veelvuldig contact met zowel Maastricht Sport, ambtenaren en raadsleden nog geen enkele toezegging gekregen over de richting waar de gemeente met de hal op wil: renoveren, nieuwbouw of misschien wel 'doorsudderen'. Welke oplossing er ook komt, deze zal veel meer kosten dan de nu gereserveerde 2,2 miljoen. In dat licht is deze reservering slechts een eerste stap. We hebben eerder de toezegging gekregen dat we vóór 1 mei worden geïnformeerd over de plannen. We zullen echter, bij al onze contacten met de gemeenten blijven hameren op een snelle, goede en structurele oplossing voor onze problemen. Mocht je in deze tussentijd een (nieuw) gebrek constateren, verzoeken we je om dit te melden (liefst met foto) bij Lando Teheux (ondersteuning@jokersvc.nl).

Inventarisatie
Binnenkort wordt er vanuit het bestuur een digitale enquête rondgestuurd. Deze enquête gebruiken we enerzijds om te inventariseren welke kleding en materialen er momenteel in omloop zijn, anderzijds om jullie tevredenheid, meningen, en opvattingen te peilen over verschillende zaken binnen de vereniging. Je krijgt hierin ook de kans ideeën en suggesties aan te dragen.

Algemene ledenvergadering
Het bestuur gaat starten met het voorbereiden van de aankomende ALV. Ook hier zullen er weer een aantal stemmingen plaatsvinden, waaronder voor een nieuw bestuurslid (Mark Gerritsen - penningmeester), en voor de nieuwe contributieregeling. Tevens wordt er door het restant van het oud-bestuur een financieel verslag over vorig seizoen uitgebracht. We zullen de datum en agenda later communiceren.

MVV
Jokers heeft een overeenkomst met "Veer Zien MVV" die inhoudt dat er bij de thuiswedstrijden van MVV een drietal vrijwilligers worden geleverd voor het bemannen van de cateringpunten. Hiermee wordt een leuke som geld binnengebracht. Helaas moeten we echter mededelen dat aan deze samenwerking een eind is gekomen na de laastste thuiswedstrijd, toen we er niet in slaagden met drie personen aanwezig te zijn. Dat betekent concreet dat we dit seizoen geen vrijwilligers meer hoeven te leveren - en dus ook geen inkomsten meer genereren.

Cafe la Mar
Aan het einde van dit seizoen zal Cafe La Mar ophouden te bestaan. Er is ons ter ore gekomen dat de uitbaters van 't Heegeneerke zullen intrekken in de sportkantine van Sporthal de Heeg en daarmee Sat Sadan zullen opvolgen. Meer informatie is bij ons op dit moment niet bekend.

Nieuws van de TC

Dit seizoen heeft Stefan als trainer/coach van Heren 1 zich verdienstelijk gemaakt bij zowel de senioren heren als de jeugdleden. Stefan verricht goed werk binnen de herenkant en we zijn verheugd te kunnen mededelen dat hij ook komend seizoen trainer/coach van Heren 1 blijft. Volgend seizoen wil hij graag verder bouwen aan de tot nog toe gelegde basis en de uitdaging aangaan om met het team naar een hoger niveau toe te werken. Samen met de TC en het bestuur wordt er hard gewerkt om snel duidelijkheid te krijgen m.b.t. de teamsamenstellingen, dus ken je nog volleyballers met ambitie die met Heren 1 (of een ander team) het volleybal in Maastricht naar een hoger plan willen tillen? Ze zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij een van onze herenteams.

Nieuws van de arbitrage

Sinds kort heb ik, Erwin Brummelman, de indeling van scheidsrechters en tellers t/m 1e klasse op me genomen.. Voor wie mij nog niet kent, ondertussen volleybal ik 14 jaar actief mee in de heren recreanten competitie en sinds 2 jaar ben ik ook te zien als  trainer/coach van Dames 5. Aangezien mijn 3 sportende dochters het inmiddels prima zonder mij redden vond ik het tijd worden om nog een steentje bij te dragen en tja.....scheidsrechtercoordinatie ... Someone has got to do it.....  en die taak hoeft niet bij onze voorzitter te liggen. Dus vandaar. Inmiddels is de indeling voor de rest van het seizoen gemaakt, mogelijk is die al voor deze nieuwsbrief verstuurd en anders zien jullie hem zeer spoedig. De puzzel was niet altijd even makkelijk met het schema dat we van de Nevobo hebben gekregen, maar met de inzet van al onze fluitende leden gaat het wel lukken. 
Vorig seizoen is er voortvarend gewerkt aan de opleiding van nieuwe scheidsrechters vanuit de oudere jeugd en inmiddels organiseren we ook dat er voor een ieder die voor het eerst gaat fluiten een begeleider aanwezig is. De komende periode zullen we nog meer handen en voeten gaan geven aan opleiding en ontwikkeling van en waardering voor onze scheidsrechters. 

Nieuws van de jeugdkampcommissie

Zoals jullie weten is 3 februari het thema voor het jeugdkamp 2018 onthuld: Flikken Jokers!! De inschrijvingen zijn daarna opengegaan en jullie hebben je al in grote getalen ingeschreven. Het kamp zit voor nu vol. Heb je je niet ingeschreven en wil je toch graag mee? Mail dan naar jeugdkamp@jokersvc.nl voor een plekje op de wachtlijst.

De organisatie is al druk bezig met het bedenken van allerlei leuke activiteiten. We gaan dit jaar ook werken met ‘special agents’. Dit houdt in dat de oudere jeugd bij sommige spellen een meer begeleidende rol krijgt. Hou je mail en de Facebook van het jeugdkamp in de gaten voor alle info. Tot 31 augustus!

Image

Nieuws van de jeugd activiteitencommissie

Paasactiviteit
Op 24 maart is er een paasactiviteit gepland voor de cmv jeugd. Net als vorig jaar zal deze plaatsvinden in de BSO ruimte van de brede school “op de Cour” in Eijsden. Er worden leuke spelletjes gedaan, geknutseld en natuurlijk eieren gezocht. Opgeven is noodzakelijk en wel voor 15 maart ivm inkoop knutselspullen. Opgeven en meer info via jeugd.activiteiten@jokersvc.nl

Beach middag
Op zaterdagmiddag 26 mei wordt weer een beach middag georganiseerd voor alle C, B en A jeugd op de mooie velden van Genk . Meer info volgt nog; reserveer deze datum alvast en geef je zo spoedig mogelijk op via jeugd.activiteiten@jokersvc.nl

Nieuws van de sponsorcommissie

Ook de Jokers doen dit jaar mee aan de sponsoractie van Plus Raymond en Esther Custers in Eijsden. Voor iedere €5,-- aan inkopen bij de plus in Eijsden ontvang je een zegel. Deze zegels kun je in de doos van de Jokers stoppen die in de entree van de winkel staat. Of je geeft ze aan een trainer of iemand van het bestuur. Voor iedere volle spaarkaart ontvangt de club €2,--. Tussenstanden zullen regelmatig via de website en Facebook bekend worden gemaakt. Onze doos staat al in de winkel te wachten op de eerste zegels.

Tot slot

P/D
Dit seizoen worden de promotie-degradatie wedstrijden op 28 april gespeeld. Hou deze datum dus vrij! De nevobo heeft de specifieke planning gecommuniceerd in dit PDF document: speelschema PD wedstrijden 17-18.pdf

Contact
Op onze website vind je een helder overzicht van de e-mail adressen die nu in gebruik zijn. Kijk op http://jokersvc.nl/informatie/ onder "Contact" voor alle contactpersonen en hun e-mail adressen.